OKV Eiendomservice – HMS

MÅL
  • Redusere farene for helseskader og ulykker.
  • Utvikle bedriftskulturen
  • Øke trivselen

 

Dette skal oppnås ved:
  • Forebyggende arbeid som skal forhindre at uhell og skader inntreffer.
  • Dialog med vernetjenesten, BHT og Arbeidslivstjenesten.
  • Øke nærværet gjennom tilhørighet og trivsel i bedriften.
Alle ansatte skal bidra til en slik utvikling gjennom aktiv deltagelse i HMS arbeidet.
For å sikre at man etterlever egne prosedyrer, myndighetenes krav, og kundekrav gjennomføres interne HMS-runder og oppfølgingstiltak.